Szkolenie: Trening umiejętności społecznych!

Szkolenie: Przeciwdziałanie wypaleniu (Nie tylko zawodowemu)

Szkolenie: Zostań Trenerem!

Szkolenie: Zostań Mediatorem!

Realizujemy  projekty unijne:

  • dla osób wykluczonych społecznie
  • dla osób długotrwale pozostających bez pracy
  • a także szkolenia z kompetencji miękkich

Prowadzimy zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych