Warsztat praktyczny, prowadzony przez praktyków, podczas którego uczestnik doświadczy świata osoby z niepełnosprawnością, pozna zasady savoir-vivre oraz przekona się jak w prosty sposób sam może niwelować bariery dostępnościowe dla osób z niepełnosprawnością i o specjalnych potrzebach wpisując się tym samym w wymogi jakie stawia przed jednostkami Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, których najważniejsze punkty również zostaną zaprezentowane podczas szkolenia.