Jednym z najczęściej opisywanych pojęć w seksuologii jest termin seksualność. Pomimo tak częstego używania owego słowa, trudno jest zdefiniować to zagadnienie, wynika to z faktu iż seksualność zahacza o wszystkie sfery funkcjonowania człowieka i łączy się z oddziaływaniem zarówno czynników biologicznych, psychologicznych oraz społeczno – kulturowych. Seksualność pojawia się dopiero na etapie rozwoju organizmów żywych, na którym elementy nerwowe współpracują w procesie rozmnażania się oraz przyczyniają się do spotkania dwóch komórek płciowych pochodzących z dwóch różnopłciowych organizmów. Pomimo tak bliskiego związku seksualności z rozmnażaniem, nie można przyjąć, iż są to bliskoznaczne pojęcia.

Proponowane tematy warsztatów:

  • Diagnostyka dziecka z podejrzeniem wykorzystania seksualnego
  • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży
  • Edukacja seksualna młodzieży – kurs podstawowy
  • Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną