Mediacje to konstruktywne zarządzenie konfliktami poprzez dialog dając konkretne rozwiązana, bez konieczności walki w sadzie. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, które jest osoba neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. Zadaniem mediatora jest ułatwienie procesu osiągania porozumienia drogą negocjacji z obiema stronami konfliktu poprzez stosowanie konkretnych technik komunikacyjnych, neutralizowania konfliktu i budowania współpracy. Mediacja w swoim głównym założeniu ma prowadzić do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WIN/WIN, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu oraz odpowiednich kompetencji w zawodzie mediatora

Zapraszamy na mediacje w sprawach:

  • rodzinnych,
  • pracowniczych,
  • szkolnych,
  • rówieśniczych,
  • prowadzimy również mediacje i negocjacje w pracy socjalnej (istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy)