• Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego
  • Model postępowania resocjalizującego i techniki pracy kuratora w dozorze
  • Skuteczne przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji
  • Praca ze sprawcami oraz ofiarami przemocy domowej
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz stresowi w pracy
  • Mediacje oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Praca z trudnym klientem
  • Wykorzystywanie seksualne dzieci
  • Jak rozpoznać złą sytuację materialną lub ubóstwo od zaniedbania dzieci psychicznie i fizycznie.

Interesują Państwa inne tematy? jesteśmy do Państwa dyspozycji!