W błyskawicznie zmieniającym się świecie nauczyciele muszą szukać nowych rozwiązań i metod pracy, czyli rozwijać kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne, dzięki którym będą w stanie uczyć efektywnie. Podpowiadamy, jak to robić – mądrze i skutecznie.

Tym razem to nie będzie nudny wykład o używkach lub o przemocy!

Zróbmy to razem – zrobimy studium przypadku na temat konretnych osób z Państwa Szkoły!

Omówimy zachowanie Kubusia z Va i Zuzi z VIIIb, ale także omówimy nas – co powinnismy zrobić w tej trudnej sytuacji, jak reagowa, jak rozmawiać, jak się zachować.


Przedstawiamy Państwu listę najczęściej zamawianych tematów – interesuje Państwa inne zagadnienie – zapraszamy do kontaktu!

 1. Agresja wśród uczniów
 2. Cybeprzestrzeń – jak rozmawiać i jak reagować
 3. Trudna sztuka rozmowy z rodzicem
 4. Niebieska karta? Czy to dla mnie?
 5. Mediacje w szkole
 6. Przemoc domowa
 7. Przemoc rówieśnicza
 8. Cyberprzemoc
 9. Przemoc seksualna
 10. Specyfika okresu adolescencji
 11. Budowanie wizerunku szkoły
 12. Praca z uczniem „trudnym”, studium przypadku
 13. „Już nie mogę…” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli
 14. Obciążenia w zawodzie nauczyciela ich skutki
 15. Jak zredukować swój stres nie zwalniając się z pracy?
 16. Uzależnienie – problem rodziców czy szkoły?
 17. ”Jeszcze tylko godzinka i się uczę” – profilaktyka uzależnienia od komputera
 18. Skuteczne prowadzenie lekcji on-line
 19. Kryzys psychiczny wśród dzieci i młodzieży – rozpoznanie, wsparcie i zapobieganie
 20. Postępowanie i komunikacja z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi kryzysu psychicznego
 21. Rosnące przypadki autoagresji wśród uczniów
 22. Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka ryzyka i profilaktyka
 23. Odporność psychiczna dzieci alkoholików i metody pomocy
 24. Nowe technologie, a niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne młodego pokolenia
 25. Stres szkolny – niedostrzegane cierpienie dzieci. Rozpoznanie, interwencja i metody pomocy
 26. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży z powodu epidemii
 27. Zrozumienie i skuteczne metody pracy z pokoleniami „ALFA”
 28. Pozytywna edukacja receptą na wzrost przyjmowania biernych postaw przez uczniów
 29. Szkoła jako drugi dom dziecka
 30. Depresja u nastolatków – czynniki ryzyka i czynniki chroniące
 31. Kreowanie zdrowego, wspierającego środowiska w szkole
 32. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie?
 33. Nierówności klasowe uwypuklające się wskutek nauki zdalnej. Co zrobić by dać równe szanse
 34. Kształcenie na odległość. Jak uskutecznić i zapobiegać problemom idącym za takim sposobem nauczania.
 35. Zdalne nauczanie, a jego negatywny wpływ na rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży
 36. Jak utrzymać motywację ucznia do nauki podczas zdalnego nauczania
 37. Nasilające się problemy, zaburzenia psychiczno-somatyczne i depresyjne spowodowane epidemią i zdalnym nauczaniem
 38. Samookaleczanie się jako próba zwrócenia na siebie uwagi czy wołanie o pomoc
 39. Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży
 40. Depresja młodzieńcza: norma rozwojowa czy zaburzenie?
 41. Słownictwo do ucznia – czyli przemoc słowna w szkole
 42. Uczeń z dwoma plecakami
 43. Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, model obserwacji zachowań trudnych i interwencja
 44. Zachowania trudne u ucznia z autyzmem
 45. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 46. Realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 47. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka z nieśmiałością.
 48. Warsztat pracy z uczniem zdolnym.
 49. Budowanie efektywnego zespołu w placówce oświatowej.
 50. Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela

Warsztaty realizowane są zarówno w formie stacjonarnej, a także w formie on-line