Immunis Profilaktyka Uzależnień i Przemocy powstała w roku 2018.

Niewątpliwie od tego czasu stała się firmą rozpoznawaną szczególnie w północnej części polski. Tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki tysięcy odwiedzonych uczniów, rodziców oraz nauczycieli, zrealizowane szkolenia dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodków pomocy społecznej czy też szkolenia dla kuratorów sądowych, sprawiły, że firma za swoją pracę została nagrodzona tytułem „Firmy Godnej Zaufania”.

Immunis Profilaktyka Uzależnień i przemocy nieustannie pracuje na swoją markę, realizując szkolenia, kursy oraz wykłady. Stała współpraca z psychologami, psychoterapeutami pracującymi w różnych nurtach, seksuologami, prawnikami, specjalistami do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediatorami sądowymi czy też trenerami kompetencji miękkich, podnosi jakość świadczonych usług.

Firma Immunis Profilaktyka Uzależnień i Przemocy posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Wszystko co robimy, robimy z miłości do drugiego człowieka. Takie motto przyświecało w pierwszym dniu naszej pracy i takie motto przyświeca nam każdego dnia. Dla nas nie liczą się kilometry, dla nas liczy się człowiek! Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa!

z miłości do drugiego człowieka

Immunis Profilaktyka Uzależnień i Przemocy